[1]
O. Borysenko, V. Zubchenko, Y. Mishura, M. Perestyuk, R. Yamnenko, and T. Yanevych, “Mykhailo Moklyachuk – to the 75th anniversary of his birth”, BTSNUKPhM, no. 2, pp. 13–15, Dec. 2023.