(1)
Borysenko, O.; Zubchenko, V.; Mishura, Y.; Perestyuk, M.; Yamnenko, R.; Yanevych, T. Mykhailo Moklyachuk – to the 75th Anniversary of His Birth. BTSNUKPhM 2023, 13-15.