Control and diagnosis methods for the information system of the enterprise on the principle of adaptive accumulation of diagnostic information

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17721/1812-5409.2020/4.10

Abstract

The paper proposes a methodology for building an effective system of self-diagnostics of information systems on the example of Ukrainian enterprises in the metallurgical, energy and chemical industries.

The article shows that if the dependence of the probability of issuing information on the time of execution of the element of elementary checks is known, it is enough to carry out checks within a predetermined time, when a given probability value is given.

It is investigated that in the information system of the enterprise the self-control organized by means of elementary checks occurs at arbitrary moments of time of functioning of modules on purpose and the relation of probability of delivery of the information which occurs by comparison of deviations from average values.

Criteria for the adequacy of diagnostic information in the absence of restrictions on the implementation of basic tests and in the presence of restrictions on the implementation of basic tests.

Key words: functional stability, diagnosis, adaptive diagnosis, sufficiency of diagnostic information.

Pages of the article in the issue: 69 - 78

Language of the article: Ukrainian

References

KUCUK N.G., LUKOVA-CHUYKO N.V. and SOBCHUK V.V. Optymizacija propusknyh zdatnostey kanaliv zv’jazku giperkonvektyvnoji systemy // Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2019. – Vyp. 3 (55). – P. 120–125.

KUCUK N.G., GAVLENKO S.Yu., LUKOVA-CHUYKO N.V. and SOBCHUK V.V. Pererozpodil informaciynyh potokiv u giperkonvectyvniy systemi. // Naukovo tehnichnyy gurnal “Suchasni informaciyni systemy”. Kharkiv: NTU «Kharkivskyy politehnichnyy instytut», 2019. – Vol. 3, No 2. – P. 116–121.

SALANDA I.P, BARABASH O.V., MUSIENKO A.P. Systemy pokaznykiv ta kryteriiv formalizacii procesiv zabezpechennja lokalnoii funkcionalnoii stiykosti rozgalugenyh informaciynyh mereg. // Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2017. Vyp. 1 (41). – P. 122–126.

SOBCHUK V.V., MUSIENKO A.P. ILIIN O.Yu. Analiz vykorystannja ierarhichnoii struktury dla zabezpechennja funkcionalnoji stiykosti avtomatyzovanoii systemy upravlinnja pidpryemstvom. // Naukovyy gurnal “Telekomunikaciyni ta informacijni tehnologii” К.: DUT, 2018. – No 4 (61). – P. 53–61.

SOBCHUK V.V. Metodyca stvorennja edynogo informacijnogo prostoru na vyrobnychomu pidpryemsvi z funkcionalno stiykym vyrobnychym procesom. / Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2019. – Vyp. 6 (58). – P 84–91.

SOBCHUK V.V., LAPTIEV. O.A., SALANDA I.P and SACHUK Yu.V. matematychna model struktury informacijnoii meregi na osnovi nestacionarnoii ierarhichnoii ta stacionarnoii gipermergi. // Zbirnyk naukovyh prac Viyskovogo instytutu Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – К.: VIKNU, 2019. – Vyp. 64. – P. 124–132.

SOBCHUK V.V., KOVAL M.O., MUSIENKO A.P and MACKO O.Y. Metod diagnostuvannja pryhovanyh vidmov v informaciyniy systemi na osnovi zastosuvannja dvorivnevoji systemy zabezpechennja funkcionalnoii stiykosti. // Naukovyy gurnal “Telekomunikaciyni ta informacijni tehnologii” К.: DUT, 2019. – No 1 (62). – P. 22–31.

SOBCHUK A.V., SOBCHUK V.V., BARABASH O.V. and LYASHENKO I.O. Functionally sustainable wireless sensor network technologies aspects analysis // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2019. – VII (23), Issue 193, Budapest, Hungary, P. 46–48.

SOBCHUK A.V. BARABASH O.V. and MUSIENKO A.P. Assessment methods of functional stability of wireless sensor networks. // Naukovyy̆ zhurnal «Telekomunikaciy̆ni ta informaciy̆ni texnolohiï». Kyïv, DUT, 2019. – No 3 (64). – С. 46–54.

SOBCHUK V.V., BARABACH O.V. and MUSIENKO A.P. The algorithm of control pricing policy in trade networks on the market of ferrous metals // Telekomunikaciyni ta informacijni tehnologii. 2020. – No 1 (66) – P. 120–128.

Downloads

How to Cite

Sobchuk, V. V., Barabash, O. V., Musienko, A. P., & Kapustian, O. A. (2020). Control and diagnosis methods for the information system of the enterprise on the principle of adaptive accumulation of diagnostic information. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, (4), 69–78. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2020/4.10

Issue

Section

Computer Science and Informatics