Aim and Scope

Мета, завдання і проблематика

Метою журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки» є публікація рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальностей 01 "Фізико-математичні науки" та 05 "Технічні науки", а також матеріалів  оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертаційних досліджень тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення. 

Завдання журналу

 • розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
 • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у сфері фізико-математичних та технічних наук у вітчизняній і світовій наукових спільнотах.

Проблематика публікацій:

 • алгебра;
 • геометрія;
 • теорія ймовірностей;
 • диференціальні рівняння;
 • математична фізика;
 • механіка;
 • комп'ютерні науки та інформатика;
 • радіофізика;
 • сучасна фізика.